Szkoła Podstawowa
im. Jana Kasprowicza
w Klikuszowej
 Dzi艣 jest: Wtorek, 22 pa藕dziernika 2019 r.    
Imieniny: Haliszki, Lody, Przybys彻wa

Gimnazjalna grupa
aktywnych matematycznie
MAT&FUN


Razem lepiej

Gimnazjalny
Program KLUB


Program "KLUB"

     Strona g艂ówna

     Grono pedagogiczne

     Nasz patron

     Miejscowo艣膰

     Statut i programy

     Archiwum

     Kontakt

     Wymagania edukacyjne

     Film promocyjny szko艂y

     Kana艂 YouTube

Wi臋cej zdj臋膰

Wiadomo艣ci:   

Festiwal Zawod贸w - warsztaty dla Rodzic贸w

 Szanowni Rodzice i Opiekunowie uczniów klas 7-8 szkó艂 podstawowych i szkó艂 gimnazjalnych!
Jak zapewne Pa艅stwo wiedz膮, w szkole, do której ucz臋szcza Pa艅stwa dziecko, funkcjonuje Szkolny Punkt Informacji i Kariery, daj膮cy uczniom mo偶liwo艣膰 skorzystania z zaj臋膰 grupowych
i konsultacji indywidualnych z profesjonalnym doradc膮 zawodowym w ramach projektu „Modernizacja kszta艂cenia zawodowego w Ma艂opolsce II”.
Poniewa偶 uczniowie podejmuj膮 decyzje o wyborze dalszej 艣cie偶ki kszta艂cenia przy wsparciu swoich rodziców i opiekunów, chcieliby艣my zaprosi膰 równie偶 Pa艅stwa na specjalne warsztaty dla opiekunów, podczas których mowa b臋dzie o tym, jak wybiera膰 szko艂臋 i 艣cie偶k臋 zawodow膮 dzieci, jak wspiera膰 je w decyzjach.
Realizacja ok. 1,5-godzinnych warsztatów planowana jest dnia 22 marca (pi膮tek) i/lub dnia 23 marca (sobota) w przedziale godzinowym mi臋dzy 10:00 a 13:00, podczas Festiwalu Zawodów. Oprócz udzia艂u w warsztatach b臋d膮 Pa艅stwo mieli mo偶liwo艣膰 zwiedzi膰 ekspozycj臋 Festiwalu, gdzie na ok. 130 stoiskach prezentowane b臋d膮 zawody i szko艂y z 7 bran偶: turystyczno-gastronomicznej, budowlanej, us艂ugowej, elektryczno-elektronicznej, mechanicznej i górniczo-hutniczej, rolniczo-le艣nej z ochron膮 艣rodowiska, medyczno-spo艂ecznej oraz s艂u偶by mundurowe.
Festiwal Zawodów odbywa si臋 w Krakowie przy ul. Galicyjskiej 9 w dniach 21-23 marca 2019. Wst臋p na warsztaty dla rodziców/opiekunów jest bezp艂atny, podobnie wst臋p na Festiwal Zawodów, który jest bezp艂atny zarówno dla uczniów, jaki i dla opiekunów oraz dla wszystkich zwiedzaj膮cych.
Organizacja wydarzenia zale偶y od liczby ch臋tnych rodziców/opiekunów. Bardzo prosimy Pa艅stwa o przekazanie wst臋pnej informacji, czy byliby Pa艅stwo zainteresowani udzia艂em w tego typu wydarzeniu, a je艣li tak – czy w dzie艅 roboczy czy w sobot臋.
Bardzo prosimy o przekazanie wst臋pnej deklaracji udzia艂u doradcy zawodowemu z Pa艅stwa szko艂y na adres mailowy: sp_klikuszowa@poczta.onet.pl lub nr tel. 182651425 do dnia 14 stycznia.


Klauzula informacyjna RODO dla uczestnik贸w SPInKI

 Klauzula informacyjna
dla uczestników projektu „Modernizacja kszta艂cenia zawodowego w Ma艂opolsce II”
realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10 Dzia艂ania 10.2 Poddzia艂ania 10.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ma艂opolskiego na lata 2014-2020

W zwi膮zku z wej艣ciem w 偶ycie rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz膮dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) zwanego dalej RODO, na podstawie przyst膮pieniem do projektu pn. „Modernizacja kszta艂cenia zawodowego w Ma艂opolsce II” nr  RPMP.10.02.03-12-0490/16 zwanego dalej projektem – informuje si臋, 偶e:
  
 

 

[ Wi阠ej... ]


Rozpocz臋cie Roku Szkolnego 2018/19

Nowy rok szkolny zaczynamy 3. wrze艣nia (poniedzia艂ek). Msza 艣wi臋ta zostanie odprawiona w ko艣ciele parafialnym o godzinie 8:00, a nast臋pnie zbierzemy si臋 wszyscy na du偶ej sali gimnastycznej o 9:15

Gimbus z Pyzówki wyje偶d偶a o 7:20, a z Obidowej o 7:40


Egzaminy poprawkowe

matematyka - 28.08.2018 r. godz. 9:00

j臋zyk niemiecki - 28.08.2018 r.  godz.9:00


Ju偶 za par臋 chwil, za chwil par臋 ...


Doradztwo zawodoweDokumenty dotycz膮ce realizacji projektów edukacyjnych

Karta oceny ucznia w projekcie

Karta pracy zespo艂u projektowego

Karta samooceny ucznia w projekcie

Tematy projektów edukacyjnych

Zasady realizacji projektu edukacyjnego

 


Poradnictwo zawodowe dla uczni贸w i rodzic贸w Kwestionariusz postaw tw贸rczych vs. odtw贸rczych (testy i materia艂y)
Rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowa艅
Labirynt zawod贸w
Zawody
Przewodnik pozawodach
Podstawy programowe kszta艂cenia o zawodach
Filmy o zawodach

Plan lekcji od 4 lutego 2019


Procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

Projekty edukacyjne

Copyright © Gimnazjum Nr 3 w Klikuszowej - Wrzesie艅 2019