Dziś jest: Poniedziałek, 26 czerwca 2017 r.    
Imieniny: Jana, Pauliny, Rudolfiny

Gimnazjalny Klub
Matematyków KlikMat


Razem lepiej

Gimnazjalny
Program KLUB


Program "KLUB"

     Strona główna

     Grono pedagogiczne

     Nasz patron

     Miejscowość

     Statut i programy

     Archiwum

     Kontakt

     Wymagania edukacyjne

     Film promocyjny szkoły

     Kanał YouTube

Więcej zdjęć

Wiadomości:   

Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego 2016/17 rozpocznie się o godz. 8:00 Mszą św. w Kościele Parafialnym w Klikuszowej. Uroczysta akademia rozpocznie się o godz. 9:00 na świetlicy szkolnej.

Autobusy kursują: z Pyzówki wyjazd o godz. 7:20, zabiera również uczniów z Morawczyny,

z Trutego: 7:40.

Z Obidowej bus wyjeżdża o 7:40.


Grant w Programie mPotęga dla naszego gimnazjum

Po raz drugi z rzędu nasza szkoła otrzymała grant w Programie mPotęga w ramach konkursu dotyczącego wspierania rozwoju matematyki w szkołach. Tytuł naszego projektu to "Gimnazjalna grupa aktywnych matematycznie MAT&FUN". W ramach projektu zaplanowano we wrześniu działalność klubu gier logiczno-matematycznych, październik poświęcony będzie matematyce w architekturze, listopad to matematyka w kuchni. Podsumowanie nastąpi w miesiącu grudniu, roztrzygnięte zostaną wtedy konkursy na najciekawszą grę matematyczną, przeprowadzona zostanie matematyczna familiada oraz prezentacja filmu Matexpres. Koordynatorem projektu jest p. Joanna Pudzisz, grupa zaangażowanych w projekt uczniów to obecni pierwszoklasiści.


Uczniowie naszego gimnazjum stypendystami Marszałka Województwa Małopolskiego

  Celem projektu pn. Regionalny Program Stypendialny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 jest wzmocnienie potencjału szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, matematycznych przez wsparcie stypendialne.  Trzech uczniów naszej szkoły: Urszula Szwab, Marcin Głodziak i Tomasz Małecki spełniło  wymagające kryterium ( średnia ocen wyższa niż 4,75 i średnia ocen z przedmiotów preferowanych wsparciem- 4,5 ) i otrzymało stypendium Marszałka Województwa Małopolskiego na rok szkolny 2016/17.                                                                                                          Szczególne wyróżnienie spotkało uczennicę klasy I Urszulę Szwab, która znalazła się wśród 52 uczniów szkół gimnazjalnych zaproszonych do Krakowa, z  którymi  spotkał się Grzegorz Lipiec z Zarządu Wojewódzkiego.

 

 


klasyfikacja roczna

do 13.06. nauczyciele poszczególnych przedmiotów wpisują przewidywane oceny roczne, wychowawcy klas przewidywaną ocenę zachowania.

14.06. wychowawcy klas przekazują rodzicom informację o przewidywanych ocenach - uczniowie wklejają do zeszytu wydruk przewidywanych ocen.

19.06. wychowawcy sprawdzają podpisane przez rodziców wydruki.

do 19.06. uczniowie składają do nauczycieli przedmiotu i wychowawcy wnioski o podwyższenie przewidywanej oceny (wniosek może być ustny).

oceny roczne nauczyciele i wychowawcy wpisują 19.06.

do 19.06. wnioski do Dyrektora o egzamin klasyfikacyjny,

KLASYFIKACYJNE ZEBRANIE RADY PEDAGOGICZNEJ 21.06. O GODZ. 8:00

egzaminy klasyfikacyjne 21.06.


Wycieczka do Geotermii Podhalańskiej

5 -go i 8-go czerwca klasy trzecie miały możliwość wyjazdu i zwiedzenia Geotermii Podhalańskiej, spółki, której misją  jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii zawartych w wodach geotermalnych do celów: centralnego ogrzewania, klimatyzacji, turystyki i rekreacji oraz balneologii. Wycieczki zorganizowała Pani Monika Jędrol.


Dokumenty pracy szkoły
Koncepcja pracy szkoły
Plan pracy gimnazjum
Plan wychowawczy
Szkolny program profilaktyki
Szkolny projekt antydyskryminacyjny
Dokumenty dotyczace rekrutacji
Informacja dyrektora Gimnazjum nr 3 w Klikuszowej
Zgłoszenie do obwodowego gimnazjum
Zgoda rodziców na przetwarzanie danych osobowych dziecka
Wniosek o przyjęcie ucznia spoza obwodu do gimnazjum
Regulamin rekrutacji do klas sportowych o profilu narciarstwo biegowe
Wniosek o przyjęcie ucznia do klasy sportowej
Pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie do klasy sportowej
Szkoła uczestniczy w programie Karta Szkolna Banku Zachodniego WBK

Dokumenty dotyczące realizacji projektów edukacyjnych

Karta oceny ucznia w projekcie

Karta pracy zespołu projektowego

Karta samooceny ucznia w projekcie

Tematy projektów edukacyjnych

Zasady realizacji projektu edukacyjnego

 


Poradnictwo zawodowe dla uczniów i rodziców Kwestionariusz postaw twórczych vs. odtwórczych (testy i materiały)
Rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowań
Labirynt zawodów
Zawody
Przewodnik pozawodach
Podstawy programowe kształcenia o zawodach
Filmy o zawodach

Plan lekcji od 13 lutego 2017r.


Procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

Projekty edukacyjne

Copyright © Gimnazjum Nr 3 w Klikuszowej - Wrzesień 2016