Dziś jest: Piątek, 18 sierpnia 2017 r.    
Imieniny: Bogusława, Bronisława, Ilony

Gimnazjalna grupa
aktywnych matematycznie
MAT&FUN


Razem lepiej

Gimnazjalny
Program KLUB


Program "KLUB"

     Strona główna

     Grono pedagogiczne

     Nasz patron

     Miejscowość

     Statut i programy

     Archiwum

     Kontakt

     Wymagania edukacyjne

     Film promocyjny szkoły

     Kanał YouTube

Więcej zdjęć

Wiadomości:   

Rada pedagogiczna

17.08.2017 roku (czwartek) o godz. 8:30 odbędzie się zebranie rady pedagogicznej. Tematem zebrania będzie m.in. opiniowanie aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego, opiniowanie programów nauczania do poszczególnych przedmiotów.


Zajęcia wakacyjne

Od 3.07. do 31.07.  zapraszamy na zajęcia sportowe, które poprowadzi p. Dominika Ustupska.

Zajęcia odbywać się będą w każdy wtorek od 10 - 13 i czwartek od 16 - 18.


Grant w Programie mPotęga dla naszego gimnazjum

Po raz drugi z rzędu nasza szkoła otrzymała grant w Programie mPotęga w ramach konkursu dotyczącego wspierania rozwoju matematyki w szkołach. Tytuł naszego projektu to "Gimnazjalna grupa aktywnych matematycznie MAT&FUN". W ramach projektu zaplanowano we wrześniu działalność klubu gier logiczno-matematycznych, październik poświęcony będzie matematyce w architekturze, listopad to matematyka w kuchni. Podsumowanie nastąpi w miesiącu grudniu, roztrzygnięte zostaną wtedy konkursy na najciekawszą grę matematyczną, przeprowadzona zostanie matematyczna familiada oraz prezentacja filmu Matexpres. Koordynatorem projektu jest p. Joanna Pudzisz, grupa zaangażowanych w projekt uczniów to obecni pierwszoklasiści.


Uczniowie naszego gimnazjum stypendystami Marszałka Województwa Małopolskiego

  Celem projektu pn. Regionalny Program Stypendialny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 jest wzmocnienie potencjału szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, matematycznych przez wsparcie stypendialne.  Trzech uczniów naszej szkoły: Urszula Szwab, Marcin Głodziak i Tomasz Małecki spełniło  wymagające kryterium ( średnia ocen wyższa niż 4,75 i średnia ocen z przedmiotów preferowanych wsparciem- 4,5 ) i otrzymało stypendium Marszałka Województwa Małopolskiego na rok szkolny 2016/17.                                                                                                          Szczególne wyróżnienie spotkało uczennicę klasy I Urszulę Szwab, która znalazła się wśród 52 uczniów szkół gimnazjalnych zaproszonych do Krakowa, z  którymi  spotkał się Grzegorz Lipiec z Zarządu Wojewódzkiego.

 

 


klasyfikacja roczna

do 13.06. nauczyciele poszczególnych przedmiotów wpisują przewidywane oceny roczne, wychowawcy klas przewidywaną ocenę zachowania.

14.06. wychowawcy klas przekazują rodzicom informację o przewidywanych ocenach - uczniowie wklejają do zeszytu wydruk przewidywanych ocen.

19.06. wychowawcy sprawdzają podpisane przez rodziców wydruki.

do 19.06. uczniowie składają do nauczycieli przedmiotu i wychowawcy wnioski o podwyższenie przewidywanej oceny (wniosek może być ustny).

oceny roczne nauczyciele i wychowawcy wpisują 19.06.

do 19.06. wnioski do Dyrektora o egzamin klasyfikacyjny,

KLASYFIKACYJNE ZEBRANIE RADY PEDAGOGICZNEJ 21.06. O GODZ. 8:00

egzaminy klasyfikacyjne 21.06.


Doradztwo zawodoweDokumenty dotyczące realizacji projektów edukacyjnych

Karta oceny ucznia w projekcie

Karta pracy zespołu projektowego

Karta samooceny ucznia w projekcie

Tematy projektów edukacyjnych

Zasady realizacji projektu edukacyjnego

 


Poradnictwo zawodowe dla uczniów i rodziców Kwestionariusz postaw twórczych vs. odtwórczych (testy i materiały)
Rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowań
Labirynt zawodów
Zawody
Przewodnik pozawodach
Podstawy programowe kształcenia o zawodach
Filmy o zawodach

Plan lekcji od 13 lutego 2017r.


Procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

Projekty edukacyjne

Copyright © Gimnazjum Nr 3 w Klikuszowej - Wrzesień 2016