Szkoła Podstawowa
im. Jana Kasprowicza
w Klikuszowej
 Dziś jest: Niedziela, 25 sierpnia 2019 r.    
Imieniny: Belii, Ludwika, Luizy

Gimnazjalna grupa
aktywnych matematycznie
MAT&FUN


Razem lepiej

Gimnazjalny
Program KLUB


Program "KLUB"

     Strona główna

     Grono pedagogiczne

     Nasz patron

     Miejscowość

     Statut i programy

     Archiwum

     Kontakt

     Wymagania edukacyjne

     Film promocyjny szkoły

     Kanał YouTube

Więcej zdjęć

Miejscowość:   

KLIKUSZOWA

Klikuszowa jest położona na północno - zachodnim skraju gminy, nad środkowym biegiem potoku Lepietnicy. Do wieku XIII teren dzisiejszej wsi stanowił własność królewską, a następnie stał się posiadłością klasztoru cystersów, którzy zapoczątkowali zasiedlanie Podhala. Nie zachował się dokument lokacyjny osady, która istniała już w pierwszej połowie wieku XIV, o czym świadczą wzmianki w dokumentach dotyczących kościoła parafialnego w tej wsi. Jeszcze w roku 1380 była własnością cystersów szczyrzyckich, którą król Ludwik Węgierski polecił odebrać staroście krakowskiemu Sędziwojowi. W niewyjaśnionych okolicznościach dobra klikuszowskie przechodzą na własność królewską. W roku 1389 król Władysław Jagiełło zakłada wieś na prawie magdeburskim, powierzając Henrykowi z Klikuszowej lokację na wsi na 60 łanach. Zasadźca ten otrzymuje sołectwo z 4 łanami, prawo do młyna, jatki rzeźnej, kramu szwedzkiego, karczmę, prawo do szóstego denara z czynszu i trzeciego z kar. Na okres 11 lat został zwolniony z czynszu i z kosztów służby wojskowej. Ponowna lokacja miała na celu zwiększenie liczby osadników, którym gwarantowała nowe uprawnienia. Klikuszowa jako własność monarsza, wchodziła w skład dzierżawy szaflarsko - nowotarskiej, a później starostwa nowotarskiego. Od wieku XIV istniał tu kościół parafialny św. Marcina, w roku 1529 włączony na kilka wieków do parafii nowotarskiej. Obecnie jest to największa w gminie parafia, która obejmuje wsie Lasek, Trute, Morawczynę i Obidową.

Doradztwo zawodoweDokumenty dotyczące realizacji projektów edukacyjnych

Karta oceny ucznia w projekcie

Karta pracy zespołu projektowego

Karta samooceny ucznia w projekcie

Tematy projektów edukacyjnych

Zasady realizacji projektu edukacyjnego

 


Poradnictwo zawodowe dla uczniów i rodziców Kwestionariusz postaw twórczych vs. odtwórczych (testy i materiały)
Rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowań
Labirynt zawodów
Zawody
Przewodnik pozawodach
Podstawy programowe kształcenia o zawodach
Filmy o zawodach

Plan lekcji od 4 lutego 2019


Procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

Projekty edukacyjne

Copyright © Gimnazjum Nr 3 w Klikuszowej - Wrzesień 2019