Szkoła Podstawowa
im. Jana Kasprowicza
w Klikuszowej
 Dziś jest: Środa, 19 czerwca 2019 r.    
Imieniny: Gerwazego, Protazego, Sylwii

Gimnazjalna grupa
aktywnych matematycznie
MAT&FUN


Razem lepiej

Gimnazjalny
Program KLUB


Program "KLUB"

     Strona główna

     Grono pedagogiczne

     Nasz patron

     Miejscowość

     Statut i programy

     Archiwum

     Kontakt

     Wymagania edukacyjne

     Film promocyjny szkoły

     Kanał YouTube

Więcej zdjęć

News:   

Pasowanie na gimnazjalistę - 25 padziernik 2012r.

23 października odbyło się ślubowanie pierwszaków:    

 My uczniowie Gimnazjum nr3 w Klikuszowej ślubujemy:

*Dbać o honor, tradycję szkoły i godnie reprezentować jej imię na zewnątrz. * Kształtować ambicję i dumę z godnego miana gimnazjalisty. * Rzetelną pracą i nauką wypełniać pokładane w nas nadzieje nauczycieli, wychowawców i rodziców. *Wyrabiać w sobie siłę woli, prawość charakteru, koleżeństwo i chęć niesienia pomocy innym. * Szanować poglądy i przekonania swoich kolegów i koleżanek. *Dbać o piękno mowy ojczystej i wyrażać się w sposób kulturalny. *Czcić i szanować symbole szkoły, miasta i kraju oraz nasze wartości narodowe. * W imię odwagi i prawdomówności wytrwać we własnym ślubowaniu.

Doradztwo zawodoweDokumenty dotyczące realizacji projektów edukacyjnych

Karta oceny ucznia w projekcie

Karta pracy zespołu projektowego

Karta samooceny ucznia w projekcie

Tematy projektów edukacyjnych

Zasady realizacji projektu edukacyjnego

 


Poradnictwo zawodowe dla uczniów i rodziców Kwestionariusz postaw twórczych vs. odtwórczych (testy i materiały)
Rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowań
Labirynt zawodów
Zawody
Przewodnik pozawodach
Podstawy programowe kształcenia o zawodach
Filmy o zawodach

Plan lekcji od 4 lutego 2019


Procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

Projekty edukacyjne

Copyright © Gimnazjum Nr 3 w Klikuszowej - Wrzesień 2019