Szkoła Podstawowa
im. Jana Kasprowicza
w Klikuszowej
 Dziś jest: Sobota, 15 czerwca 2019 r.    
Imieniny: Jolanty, Lotara, Wita

Gimnazjalna grupa
aktywnych matematycznie
MAT&FUN


Razem lepiej

Gimnazjalny
Program KLUB


Program "KLUB"

     Strona główna

     Grono pedagogiczne

     Nasz patron

     Miejscowość

     Statut i programy

     Archiwum

     Kontakt

     Wymagania edukacyjne

     Film promocyjny szkoły

     Kanał YouTube

Więcej zdjęć

News:   

95 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości - 12 listopad 2013r.

12 listopada odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia niepodległości. Jak zawsze rozpoczęła się wprowadzeniem pocztu sztandarowego i odśpiewaniem  hymnu państwowego. Przedstawienie przygotowane przez p. A. Cholewę i klasę IIa " Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą"  uświetnił zespół muzyczny ks. Marcina, który wykonał wiele pięknych patriotycznych pieśni.

Po odprowadzeniu sztandaru Pani dyrektor nagrodziła dyplomami oraz książkami zwycięzców konkursów szkolnych-przedmiotowych, gwarowych, pięknego czytania i wiedzy o pasterstwie. Dużo by wymieniać nazwisk, ale często przewija się nazwisko Mikołaja Głodziaka, który to osiągnął bardzo dobre wyniki w 6 konkursach przedmiotowych. Wszystkim gratulujemy! Magda IIIb

Doradztwo zawodoweDokumenty dotyczące realizacji projektów edukacyjnych

Karta oceny ucznia w projekcie

Karta pracy zespołu projektowego

Karta samooceny ucznia w projekcie

Tematy projektów edukacyjnych

Zasady realizacji projektu edukacyjnego

 


Poradnictwo zawodowe dla uczniów i rodziców Kwestionariusz postaw twórczych vs. odtwórczych (testy i materiały)
Rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowań
Labirynt zawodów
Zawody
Przewodnik pozawodach
Podstawy programowe kształcenia o zawodach
Filmy o zawodach

Plan lekcji od 4 lutego 2019


Procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

Projekty edukacyjne

Copyright © Gimnazjum Nr 3 w Klikuszowej - Wrzesień 2019