Szkoła Podstawowa
im. Jana Kasprowicza
w Klikuszowej
 Dziś jest: Sobota, 15 czerwca 2019 r.    
Imieniny: Jolanty, Lotara, Wita

Gimnazjalna grupa
aktywnych matematycznie
MAT&FUN


Razem lepiej

Gimnazjalny
Program KLUB


Program "KLUB"

     Strona główna

     Grono pedagogiczne

     Nasz patron

     Miejscowość

     Statut i programy

     Archiwum

     Kontakt

     Wymagania edukacyjne

     Film promocyjny szkoły

     Kanał YouTube

Więcej zdjęć

News:   

...mówią o nim dziwny człowiek - 18 padziernik 2010r.

czyta książki w autobusie, może liczyć godzinami tłuste plamy na obrusie..." 14 października, tak jak w całym kraju nasza szkoła obchodziła Dzień Edukacji Narodowej. W tym roku szkolnym ten dzień świętowaliśmy wyjątkowo uroczyście, ponieważ Dzień Nauczyciela zbiegł się z Dniem Papieskim oraz aktem Pasowania na ucznia. Akademia rozpoczęła się wspomnieniem postaci Ojca Świętego w multimedialnej prezentacji i słowno- muzycznym montażu pod tytułem: Jan Paweł II wysłannik prawdy i nadzieji . Piękna recytacja fragmentu tryptyku Rzymskiego Karola Wojtyły w wykonaniu Anny Zborowskiej (IIIa) wszystkich zachwyciła i jednocześnie wprowadziła w zadumę nad przeżywaniem i przemijaniem. Część druga akademii poświęcona nauczycielom, przeniosła nas do szkoły tradycyjnej ( w roli głównej chłopcy z IIIb ) i nowoczesnej, czyli świata informatyki i komputerów gdzie Mickiewicz i czytanie poezji jest surowo zabronione. Życzenia i kwiaty dla wszystkich nauczycieli zlożyła delegacja szkolnej społeczności czyli Samorząd Uczniowski.
PASOWANIE NA UCZNIA  My - uczniowie rozpoczynający naukę w Gimnazjum przyrzekamy uroczyście: sumiennie wypełniać obowiązki ucznia, zdobywać wiedzę, swoją postawą dawać szacunek wszystkim pracownikom szkoły, kolegom i koleżankom, nie splamić honoru szkoły i klasy. Wstępując w mury Gimnazjum przyrzekamy z godnością strzec jego honoru i nie splamić się czynem niegodnym ucznia - Te słowa wypowiedzieli uczniowie klas pierwszych, ślubując na sztandar szkoły.
Część artystyczna „pasowania ” rozgrywała się w bibliotece, gdzie postacie ze znanych baśni a także książki, komputery i płyty CD promowały swój sposób docierania do ucznia.
Ostatnim już, symbolicznym elementem uroczystości było przekazanie przewodniczącym klas pierwszych kluczy do szkoły.
Oprawę muzyczną przygotowała p.Agnieszka Warczak z kółkiem muzycznym czyli szkolnym chórem oraz zespołem gitar klasycznych a akademię p.Lucyna Haza z kółkiem dziennikarskim, p.Kinga Szpuler z IIIb i p.Agnieszka Cholewa z kółkiem historycznym.
Oprawę muzyczną przygotowała p. Agnieszka Warczak z kółkiem muzycznym czyli szkolnym chórem oraz zespołem gitar klasycznych a akademię p. Lucyna Haza z kółkiem dziennikarskim, p. Kinga Szpuler z klasą IIIb i p. Agnieszka Cholewa z kółkiem historycznym.
Doradztwo zawodoweDokumenty dotyczące realizacji projektów edukacyjnych

Karta oceny ucznia w projekcie

Karta pracy zespołu projektowego

Karta samooceny ucznia w projekcie

Tematy projektów edukacyjnych

Zasady realizacji projektu edukacyjnego

 


Poradnictwo zawodowe dla uczniów i rodziców Kwestionariusz postaw twórczych vs. odtwórczych (testy i materiały)
Rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowań
Labirynt zawodów
Zawody
Przewodnik pozawodach
Podstawy programowe kształcenia o zawodach
Filmy o zawodach

Plan lekcji od 4 lutego 2019


Procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

Projekty edukacyjne

Copyright © Gimnazjum Nr 3 w Klikuszowej - Wrzesień 2019