Szkoła Podstawowa
im. Jana Kasprowicza
w Klikuszowej
 Dziś jest: Niedziela, 20 października 2019 r.    
Imieniny: Ireny, Kleopatry, Witalisa

Gimnazjalna grupa
aktywnych matematycznie
MAT&FUN


Razem lepiej

Gimnazjalny
Program KLUB


Program "KLUB"

     Strona główna

     Grono pedagogiczne

     Nasz patron

     Miejscowość

     Statut i programy

     Archiwum

     Kontakt

     Wymagania edukacyjne

     Film promocyjny szkoły

     Kanał YouTube

Więcej zdjęć

News:   

Szkolne Wybory Parlamentarne - 21 padziernik 2015r.

 

Centrum Edukacji Obywatelskiej 19.10.2015 zorganizowało w całej Polsce projekt „Młodzi głosują”. Jego celem jest zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym, w tym zachęcenie ich do świadomego udziału w wyborach w przyszłości, gdy osiągną pełnoletniość .
Do programu tego zgłosiło się 1566 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Przystąpiło do niego również nasze gimnazjum.
Program ten dał możliwość wypowiedzenia się młodym ludziom, również niepełnoletnim, w ważnych sprawach dla kraju. W ramach programu „Młodzi głosują” uczennice naszego Gimnazjum przygotowały i przeprowadziły najpierw działania edukacyjne zachęcające młodzież do uczestnictwa w wyborach, a następnie przeprowadziły symulację wyborów powszechnych.
Poprzez organizacje w naszej szkole młodzieżowych wyborów - uczniowie poznają w praktyce ich zasady i znaczenie, a także podejmują - często po raz pierwszy - ważną aktywność obywatelską. Po podpisaniu listy obecności, każdy uczestnik otrzyma kartę wyborczą, w której zaznaczył swój głos, a następnie wypełnioną kartę wrzucił do urny.
A oto wyniki wyborów młodzieży z Gimnazjum nr 3 w Klikuszowej :  Osób uprawnionych do głosowania: 223   Głosów oddanych: 205 w tym:- głosów ważnych: 186,  - głosów nieważnych: 19   Głosów ważnych oddanych na:
1. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 69
2. Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 20
3. Komitet Wyborczy Partia Razem 7
4. Komitet Wyborczy KORWiN 35
5. Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 3
6. Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 2
7. Komitet Wyborczy „Kukiz’15” 39
8. Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru 2
9. Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Stonogi 5
10. Komitet Wyborczy Smoobrona 2
11. Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna „Szczęść Boże!” 2

Projekt przygotowały i przeprowadziły : Dominika Maślanka , Sandra Ślimak , Dorota Kowal , Aleksandra Klamerus , Sylwia Knap . Koordynatorem projektu była p. Agata Parzygnat

Doradztwo zawodoweDokumenty dotyczące realizacji projektów edukacyjnych

Karta oceny ucznia w projekcie

Karta pracy zespołu projektowego

Karta samooceny ucznia w projekcie

Tematy projektów edukacyjnych

Zasady realizacji projektu edukacyjnego

 


Poradnictwo zawodowe dla uczniów i rodziców Kwestionariusz postaw twórczych vs. odtwórczych (testy i materiały)
Rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowań
Labirynt zawodów
Zawody
Przewodnik pozawodach
Podstawy programowe kształcenia o zawodach
Filmy o zawodach

Plan lekcji od 4 lutego 2019


Procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

Projekty edukacyjne

Copyright © Gimnazjum Nr 3 w Klikuszowej - Wrzesień 2019