Szkoła Podstawowa
im. Jana Kasprowicza
w Klikuszowej
 Dziś jest: Środa, 23 października 2019 r.    
Imieniny: Edwarda, Marleny, Seweryna

Gimnazjalna grupa
aktywnych matematycznie
MAT&FUN


Razem lepiej

Gimnazjalny
Program KLUB


Program "KLUB"

     Strona główna

     Grono pedagogiczne

     Nasz patron

     Miejscowość

     Statut i programy

     Archiwum

     Kontakt

     Wymagania edukacyjne

     Film promocyjny szkoły

     Kanał YouTube

Więcej zdjęć

News:   

Poewaluacyjny obraz naszej placówki - 12 maj 2016r.

 W dniach 05.04.2016 r.- 12.04.2016r. przeprowadzona została w naszej szkole ewaluacja zewnętrzna w trzech obszarach badawczych ( news z dnia 12 04.2016r.)

Raport szczegółowy jest umieszczony na stronie www.npseo.pl, ale ci, którym wystarczą bardziej ogólne informacje dotyczące pracy naszej szkoły mogą zapoznać się z nimi tutaj.   

Gimnazjum Nr 3 im. ks.Jana Twardowskiego w Klikuszowej funkcjonuje od 1 września 1999r.szkoła mieści się w przestronnym, zadbanym budynku, posiada odpowiednie warunki i bazę do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Uczniowie mają do dyspozycji przestronne sale wyposażone w środki dydaktyczne oraz nowoczesne środki audiowizualne, pracownię komputerową, bibliotekę, salę gimnastyczną oraz kompleks sportowy. Obecnie do 9 oddziałów szkoły w tym jednego oddziału klasy pierwszej sportowej o specjalności narciarstwo biegowe uczęszcza 205 uczniów z miejscowości Klikuszowa, Obidowa, Pyzówka, Lasek, Trute i Morawczyna.

W szkole podejmowane są róznorodne przedsięwzięcia służące nabywaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności , okreslonych w podstawie programowej, oraz zachęcaniu i motywowaniu ich do angażowania się w proces edukacyjny.Cenną inicjatywą nauczycieli było zrealizowanie profesjonalnego filmu, który jest dostępny w internecie, a jego głównym przesłaniem jest promowanie działań szkoły przez całą społeczność uczniowską, która w roli aktorów ukazuje siebie i szkołę szerszemu środowisku.

Nauczyciele rozpoznają potrzeby i możliwości , a także sytuację społeczną uczniów, a ich spostrzeżenia przekładają sie na organizację pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w tym zajęć specjalistycznych oraz prowadzenie zajęć dodatkowych. Uczniowie majądo wyboru zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze oraz rozwijające zainteresowania, są motywowani do udziału w konkursach przedmiotowych i tematycznych oraz zawodach sportowych, co umożliwia im odnoszenie sukcesów na miarę możliwości.

W szkole dokonuje się wnikliwej analizy wyników egzaminu gimnazjalnego oraz diagnozy osiągnięć uczniów. Sformulowane na podstawie prowadzonych analiz wnioski oraz ichwdrażanie przyczyniają się do doskonalenia procesów edukacyjnych. Nauczyciele w planowaniu i realizacji wytyczanych kierunków działań korzystają również z wyników innych badań zewnętrznych, z którymi zapoznają się wramach programów edukacyjnych, w których uczestniczy szkoła lub poprzez opracowania zamieszczane na portalach edukacyjnych.

Doradztwo zawodoweDokumenty dotyczące realizacji projektów edukacyjnych

Karta oceny ucznia w projekcie

Karta pracy zespołu projektowego

Karta samooceny ucznia w projekcie

Tematy projektów edukacyjnych

Zasady realizacji projektu edukacyjnego

 


Poradnictwo zawodowe dla uczniów i rodziców Kwestionariusz postaw twórczych vs. odtwórczych (testy i materiały)
Rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowań
Labirynt zawodów
Zawody
Przewodnik pozawodach
Podstawy programowe kształcenia o zawodach
Filmy o zawodach

Plan lekcji od 4 lutego 2019


Procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

Projekty edukacyjne

Copyright © Gimnazjum Nr 3 w Klikuszowej - Wrzesień 2019