Szkoła Podstawowa
im. Jana Kasprowicza
w Klikuszowej
 Dzi艣 jest: Poniedzia艂ek, 22 pa藕dziernika 2018 r.    
Imieniny: Haliszki, Lody, Przybys彻wa

Gimnazjalna grupa
aktywnych matematycznie
MAT&FUN


Razem lepiej

Gimnazjalny
Program KLUB


Program "KLUB"

     Strona g艂ówna

     Grono pedagogiczne

     Nasz patron

     Miejscowo艣膰

     Statut i programy

     Archiwum

     Kontakt

     Wymagania edukacyjne

     Film promocyjny szko艂y

     Kana艂 YouTube

Wi臋cej zdj臋膰

News:   

Poewaluacyjny obraz naszej plac贸wki - 12 maj 2016r.

 W dniach 05.04.2016 r.- 12.04.2016r. przeprowadzona zosta艂a w naszej szkole ewaluacja zewn臋trzna w trzech obszarach badawczych ( news z dnia 12 04.2016r.)

Raport szczegó艂owy jest umieszczony na stronie www.npseo.pl, ale ci, którym wystarcz膮 bardziej ogólne informacje dotycz膮ce pracy naszej szko艂y mog膮 zapozna膰 si臋 z nimi tutaj.   

Gimnazjum Nr 3 im. ks.Jana Twardowskiego w Klikuszowej funkcjonuje od 1 wrze艣nia 1999r.szko艂a mie艣ci si臋 w przestronnym, zadbanym budynku, posiada odpowiednie warunki i baz臋 do realizacji zada艅 dydaktycznych, wychowawczych i opieku艅czych. Uczniowie maj膮 do dyspozycji przestronne sale wyposa偶one w 艣rodki dydaktyczne oraz nowoczesne 艣rodki audiowizualne, pracowni臋 komputerow膮, bibliotek臋, sal臋 gimnastyczn膮 oraz kompleks sportowy. Obecnie do 9 oddzia艂ów szko艂y w tym jednego oddzia艂u klasy pierwszej sportowej o specjalno艣ci narciarstwo biegowe ucz臋szcza 205 uczniów z miejscowo艣ci Klikuszowa, Obidowa, Pyzówka, Lasek, Trute i Morawczyna.

W szkole podejmowane s膮 róznorodne przedsi臋wzi臋cia s艂u偶膮ce nabywaniu przez uczniów wiadomo艣ci i umiej臋tno艣ci , okreslonych w podstawie programowej, oraz zach臋caniu i motywowaniu ich do anga偶owania si臋 w proces edukacyjny.Cenn膮 inicjatyw膮 nauczycieli by艂o zrealizowanie profesjonalnego filmu, który jest dost臋pny w internecie, a jego g艂ównym przes艂aniem jest promowanie dzia艂a艅 szko艂y przez ca艂膮 spo艂eczno艣膰 uczniowsk膮, która w roli aktorów ukazuje siebie i szko艂臋 szerszemu 艣rodowisku.

Nauczyciele rozpoznaj膮 potrzeby i mo偶liwo艣ci , a tak偶e sytuacj臋 spo艂eczn膮 uczniów, a ich spostrze偶enia przek艂adaj膮 sie na organizacj臋 pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w tym zaj臋膰 specjalistycznych oraz prowadzenie zaj臋膰 dodatkowych. Uczniowie maj膮do wyboru zaj臋cia dydaktyczno- wyrównawcze oraz rozwijaj膮ce zainteresowania, s膮 motywowani do udzia艂u w konkursach przedmiotowych i tematycznych oraz zawodach sportowych, co umo偶liwia im odnoszenie sukcesów na miar臋 mo偶liwo艣ci.

W szkole dokonuje si臋 wnikliwej analizy wyników egzaminu gimnazjalnego oraz diagnozy osi膮gni臋膰 uczniów. Sformulowane na podstawie prowadzonych analiz wnioski oraz ichwdra偶anie przyczyniaj膮 si臋 do doskonalenia procesów edukacyjnych. Nauczyciele w planowaniu i realizacji wytyczanych kierunków dzia艂a艅 korzystaj膮 równie偶 z wyników innych bada艅 zewn臋trznych, z którymi zapoznaj膮 si臋 wramach programów edukacyjnych, w których uczestniczy szko艂a lub poprzez opracowania zamieszczane na portalach edukacyjnych.

Doradztwo zawodoweDokumenty dotycz膮ce realizacji projektów edukacyjnych

Karta oceny ucznia w projekcie

Karta pracy zespo艂u projektowego

Karta samooceny ucznia w projekcie

Tematy projektów edukacyjnych

Zasady realizacji projektu edukacyjnego

 


Poradnictwo zawodowe dla uczni贸w i rodzic贸w Kwestionariusz postaw tw贸rczych vs. odtw贸rczych (testy i materia艂y)
Rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowa艅
Labirynt zawod贸w
Zawody
Przewodnik pozawodach
Podstawy programowe kszta艂cenia o zawodach
Filmy o zawodach

Plan lekcji od 1 wrze艣nia 2018 r.


Procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

Projekty edukacyjne

Copyright © Gimnazjum Nr 3 w Klikuszowej - Wrzesie艅 2017