Szkoła Podstawowa
im. Jana Kasprowicza
w Klikuszowej
 Dziś jest: Sobota, 19 października 2019 r.    
Imieniny: Michaliny, Michaa, Piotra

Gimnazjalna grupa
aktywnych matematycznie
MAT&FUN


Razem lepiej

Gimnazjalny
Program KLUB


Program "KLUB"

     Strona główna

     Grono pedagogiczne

     Nasz patron

     Miejscowość

     Statut i programy

     Archiwum

     Kontakt

     Wymagania edukacyjne

     Film promocyjny szkoły

     Kanał YouTube

Więcej zdjęć

News:   

Wybory do Samorządu Uczniowskiego - 26 wrzesie 2016r.

26 września odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego a także wybory opiekuna Samorządu na bieżący rok szkolny. W głosowaniu wzięło udział 186 uczniów wszystkich klas którzy wybierali swoich przedstawicieli spośród 5 kandydatów
( Katarzyna Maciaszek, Kinga Mrożek, Marcin Głodziak, Maksymilian Szewczyk, Damian Mazur)
Wśród wszystkich głosów oddanych 1 był nieważny. Komisja wyborcza w składzie: Karolina Włodarczyk, Agnieszka Bryja, Justyna Bryja i Monika Luberda ( klasa IIIb) czuwały nad prawidłowym przebiegiem glosowania i po jego zakończeniu dokonała obliczeń głosów.


Zgodnie z Regulaminem Samorządu Uczniowskiego i Regulaminem Wyborów w skład samorządu weszły trzy osoby o największej liczbie głosów:
1. Katarzyna Maciaszek kl. IIIa 63 głosy PRZEWODNICZ¡CA SAMORZ¡DU
2. Kinga Mrożek kl.IIa 43 głosy - ZASTÊPCA
3. Marcin Głodziak kl. IIIa 42 głosy – SEKRETARZ

Z kolei wśród kandydatów (nauczycieli ) na opiekuna Samorządu Uczniowskiego największą ilość głosów otrzymała p. Renata Pabin przed ks. Zbigniewem i p. Haliną Myrdą.

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy !!!

Doradztwo zawodoweDokumenty dotyczące realizacji projektów edukacyjnych

Karta oceny ucznia w projekcie

Karta pracy zespołu projektowego

Karta samooceny ucznia w projekcie

Tematy projektów edukacyjnych

Zasady realizacji projektu edukacyjnego

 


Poradnictwo zawodowe dla uczniów i rodziców Kwestionariusz postaw twórczych vs. odtwórczych (testy i materiały)
Rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowań
Labirynt zawodów
Zawody
Przewodnik pozawodach
Podstawy programowe kształcenia o zawodach
Filmy o zawodach

Plan lekcji od 4 lutego 2019


Procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

Projekty edukacyjne

Copyright © Gimnazjum Nr 3 w Klikuszowej - Wrzesień 2019