Do konca roku szkolnego zostalo:

248
dni.


Główne cele programu:
20-09-2016r.


  1. Upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
  2. Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej,
  3. Wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży,
  4. Inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży,
  5. Optymalizacja wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy lokalne
    w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Realizacja PROGRAMU „KLUB” przez UKS „Trójka”:
20-09-2016r.

 

W okresie wakacji w ramach PROGRAMU „KLUB” odbywały się zajęcia z narciarstwa biegowego w której uczestniczyli uczniowie Gimnazjum oraz Szkoły Podstawowej z Klikuszowej.

 


 


Copyright © Gimnazjum Nr 3 w Klikuszowej - Wrzesień 2017