3cG
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 0:00- 0:00          
1 7:40- 8:25   j.angielski-1/2 Ma 4_4
j.angielski-2/2 MM 2
zajęcia_doradztwo   matematyka Pa 6_6
2 8:30- 9:15 matematyka Pa 6_6 informatyka-1/2 JP 7_G
informatyka-2/2 ET 17
wf-1/2 WK sala_1
wf-2/2 RP Sala_2
wf-1/2 WK sala_1
wf-2/2 RP Sala_2
j.polski KT 1_1
3 9:25-10:10 j.niemiecki-1/2 SD 15
j.niemiecki-2/2 KS 16
fizyka ET 7_7 j.polski KT 2 wf-1/2 WK sala_1
wf-2/2 RP Sala_2
j.polski KT 1_1
4 10:20-11:05 j.angielski-1/2 Ma 4_4
j.angielski-2/2 MM 2
chemia JZ 7_7 geografia PM 8_8 j.niemiecki-1/2 SD 15
j.niemiecki-2/2 KS 16
godz.wych HM 8_8
5 11:20-12:05 e_dla_bezp PM 7_7 religia ZK 15_G j.angielski-1/2 Ma 4_4
j.angielski-2/2 MM 7_7
chemia JZ 7_7 historia HM 8_8
6 12:20-13:05 historia HM 4_4 matematyka Pa 6_6 plastyka LP 8_8 wych.rodz. RP 2 wf-1/2 WK sala_1
wf-2/2 RP Sala_2
7 13:10-13:55 biologia MS 8_8 j.polski KT 1_1 religia ZK 15_G j.polski KT 1_1 wos AC 2
8 14:00-14:45     matematyka Pa 6_6 zaj.technicz NA 8_8  
Obowiązuje od: 01.02.2018 r.
Drukuj plan
wygenerowano 2018-02-01
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum